Vele kleine aanpassingen zorgen voor een groot resultaat bij Bourla

  • Story Bourla Antwerpen
Vele kleine aanpassingen zorgen voor een groot resultaat bij Bourla2019-05-22T19:37:02+00:00

Project Description

Voor Anton Vanden Houte, zaakvoerder van Bourla, is MVO niets nieuws onder de zon. “Duurzaamheid zit in het DNA van onze zaak”, zegt Anton. “We zijn er al lang mee bezig. Maar door deel te nemen aan het project Grensverleggend Ondernemen kregen we de kans om het duurzaamheidsdenken in de hele organisatie te laten doordringen. Ook was het een stok achter de deur om op een jaar tijd een aantal zaken uit te proberen. We zijn alvast blij met de resultaten.”

Een jaar lang ging een groep horeca ondernemers uit heel Vlaanderen aan de slag om de duurzaamheid van hun zaak onder de loep te nemen én te verbeteren. Dit verhaal gaat over het traject dat Café Restaurant Bourla in Antwerpen aflegde tijdens het pilootproject. 

Waarom ben je mee in dit pilootproject gestapt, Anton?

“Als ondernemer heb je een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je omgeving toe. En die heb je niet alleen op je werk, maar ook in je privéleven. Ik leerde van kinds af aan dat het belangrijk is om niets te verspillen. Ik neem die principes uit mijn opvoeding mee in mijn zaak. Heel wat kleine ingrepen kunnen ervoor zorgen dat je verspilling tegengaat. Ik probeer daarin zelf het goede voorbeeld te geven en dit zoveel mogelijk mee te geven aan mijn medewerkers. Maar het werk is natuurlijk nooit af. Daarom wilde ik zien wat dit project Bourla kon brengen.”

Wat heb je tijdens het project gerealiseerd in jouw zaak?

“Het actiepunt waar we met Bourla vooral aan gewerkt hebben, is het besparen van water en energie. Daarbij zijn we creatief te werk gegaan. Vele kleine aanpassingen kunnen zorgen voor een significant resultaat. Om te besparen op energie hebben we onder andere plastic ‘flappen’ voor de koelcel en de leveranciersingang gehangen. We passen daarbij hetzelfde principe toe als in de koelruimtes van bijvoorbeeld Colruyt. We hebben ook een blast chiller geïnstalleerd. Dit is een toestel waar we warme bereidingen in kunnen zetten om snel af te koelen.  Door ze niet in de grote koelcel te moeten zetten, loopt je niet het risico dat de temperatuur binnen in de koelcel stijgt.

We hebben via het project ‘Energievriendelijke horeca’ van Horeca Vlaanderen een energiescan aangevraagd. Het advies dat we daarvan kregen was om meer LED-lampen te installeren. Dit is ook een manier om het energieverbruik te verminderen. Daarnaast hebben we een energievriendelijke warmhoud-lamp aangeschaft in de keuken.

Om water te besparen, hebben we waterloze urinoirs geïnstalleerd in de toiletten. Om het gebruik van die urinoirs te stimuleren, hebben we de schutting tussen de urinoirs verhoogd, zodat mensen voldoende privacy hebben en niet onnodig kiezen voor de waterverslindende traditionele wc. Bij die andere wc’s hebben we de spoelbak laten vullen met één liter water minder. Simpele zaken, maar wel effectief! En de klant merkt geen enkel verschil. Om de handen te wassen hebben we automatische kranen die niet blijven doorlopen.”

Hoe heb je je medewerkers kunnen motiveren om hun steentje bij te dragen aan dit actiepunt?

“Tijdens dit project hebben we een uitzonderlijk initiatief opgezet. We hebben in samenspraak met de medewerkers bepaalde targets afgesproken om het water- energieverbruik mee te verminderen. Als we die konden halen binnen de deadline, kreeg iedereen een bonus uitbetaald. We hebben daarvoor, om dit financieel minder zwaar te maken, bij de sociale inspectie een ondersteuning van een ‘niet-recurrente resultaatsgebonden bonus’ aangevraagd. Dit vermindert de sociale lasten op die bonus. Een voorwaarde is dat je duidelijk meetbare en transparante doelstellingen moet hanteren. Zo hebben we telkens een target, in de vorm van een bepaald percentage besparing in het verbruik, aan een bepaald bedrag gekoppeld. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen de medewerkers; iedereen kreeg hetzelfde als we die targets haalden.

Zo’n bonus is natuurlijk een echte wortel voor de medewerkers om zelf actief mee te gaan denken. Het team van de keuken heeft die uitdaging echt aangepakt. Ze hebben heel wat veranderd in hun routines. Vroeger werden alle toestellen meteen aangezet wanneer ze op het werk aankwamen. Ze stonden dan ruim twee uur te draaien voor ze die echt nodig hadden. Nu gaat alles pas aan wanneer het echt nodig is. Een andere creatieve oplossing is bijvoorbeeld om verschillende groenten in hetzelfde water te pocheren. Vroeger ging de pot van het vuur, werd al het water weggegooid en moest het opwarmen van voor af aan beginnen. Zo besparen we met deze kleine verandering op water, energie én tijd.”

Hoe wist je wanneer je die targets had bereikt?

“Meten is weten. Het is belangrijk om zelf je verbruik te monitoren. Dit krijg je niet altijd kant-en-klaar, maar het is ook niet moeilijk om zelf een systeem op te zetten om je verbruik op te volgen. Regelmatig de meterstanden opnemen is daarbij belangrijk. Voor ons waterverbruik hebben we ons target ruim behaald: we hebben 9,1% kunnen besparen tegenover vorig jaar. Ook de elektriciteitsbesparing was geslaagd met een daling 3,7%. We hadden dus heel wat blije medewerkers met een mooie bonus op zak. Dit was natuurlijk een eenmalige extra investering. Maar die halen we eruit door bottom-up en op lange termijn de routines en gang van zaken te veranderen, die blijvend voor besparingen zullen zorgen.”

Dit actiepunt was dus een echt succesverhaal. Ben je ook tegen obstakels aan gelopen in dit project?

“Ons idee was om de medewerkers inspraak te geven en hen zelf met projecten te laten komen. Dat bleek echter niet zo simpel. Buiten de creatieve ideeën rond het besparen van water en energie, is daar niet veel uit gekomen. We hebben daarvan geleerd dat we het beter steeds stapje voor stapje aanpakken. We zien in ons besparingsverhaal wel dat er heel wat input kan komen uit de medewerkers wanneer we een concrete vraag hebben.”

Duurzaamheid gaat niet alleen over milieuvriendelijk ondernemen, maar draait ook om aandacht hebben voor het welzijn van de medewerkers. Hoe pakken jullie dat aspect bij Bourla aan?

“We hebben altijd veel geïnvesteerd in ons personeel en vinden het belangrijk dat iedereen graag komt werken. Gemotiveerde medewerkers zijn ook gewoon betere medewerkers. We stimuleren hen altijd om opleidingen te volgen bij Horeca Vlaanderen. Medewerkers met een andere origine krijgen van ons ook toegang tot een Nederlandse taalcursus. We vinden het belangrijk dat ze er ook in hun persoonlijk leven iets aan hebben. We hebben voor het sorteren van flesjes een constructie gemaakt zodat medewerkers zich niet moeten bukken, en het dus ergonomischer werken is. En elk jaar zorgen we voor een toffe teambuilding waar iedereen eens in de watten wordt gelegd. Dat is onze manier om iedereen te bedanken om zich heel het jaar zo in te zetten in onze zaak. Ik wil een correcte werkgever zijn, en dat vertaalt zich in een vrij hoge anciënniteit van ons personeel. Daar zijn we best trots op.”

Wat was voor jou de meerwaarde om deel te nemen aan dit project rond maatschappelijk verantwoord ondernemen?

“Van het samenkomen met andere horeca ondernemers steek je altijd wel iets op. Het is zinnig om elkaar vooruit te kunnen helpen met tips en bij te leren over het thema. Ook de bevraging die werd afgenomen was interessant. Je krijgt een goed beeld van waar je op dat moment staat, waar je al goed in bent en waar je aandachtspunten nog zitten. Er is ook ruimte voor de medewerkers om zelf suggesties te doen en zo voelen ze zich ook meer betrokken. Binnen zo’n project heb je naar de medewerkers ook een extra stok achter de deur om echt mee te werken aan het duurzaamheidsverhaal van de zaak. Het geeft een breder kader dan enkel ‘omdat de baas het wil’.”

Heb je nog een ‘gouden tip’ voor andere horeca ondernemers die het MVO-avontuur willen aangaan?

“In veranderingsmanagement in eender welke sector is het belangrijk om iedereen mee te krijgen vanaf het begin. Sta open voor de inbreng van je medewerkers, en zorg dat ze er zelf in geloven wat je samen probeert te bereiken. Het is niet altijd makkelijk om allemaal op één lijn te zitten, want in de horeca is het personeelsbestand heel heterogeen.
Maar ‘my way or the highway’ werkt in zo’n context écht niet. Samen bereik je meer!”

Café Restaurant Bourla, Graanmarkt 7, 2000 Antwerpen.
www.bourla.be

Project Details

Project URL:

www.bourla.be
This website uses cookies and third party services. Ok